CNG (Aardgas)

SchippersStop is het enigste tankstation in Veldhoven dat CNG (aardgas) aanbiedt.

CNG is de afkorting voor Compressed Natural Gas (samengeperst aardgas). Dit wordt tot 200 bar in cilinders samengeperst voor het gebruik als autobrandstof. CNG-tankstations worden op het gewone aardgasnetwerk aangesloten.

Omdat rijden op aardgas beter is voor het milieu, wordt het gestimuleerd door de overheid en daardoor goedkoper. U betaalt minder belasting op aardgas als brandstof dan bij diesel of benzine. 

Rijden op aardgas vermindert de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden tot nihil. Tevens is er geen uitstoot van kankerverwekkende stoffen zoals PAC, butadieen en aldehyde zoals bij diesel, benzine en LPG.

De voordelen van CNG (aardgas)

  1. Rijden op aardgas vermindert de CO2-uitstoot op de hele keten, van productie tot de uitlaat, met 12% t.o.v. diesel en 27% t.o.v. benzine.
  2. Het rijden op aardgas vervuilt de lucht minder dan benzine en diesel.
  3. Rijden op aardgas betekent kiezen voor onafhankelijkheid van olielanden: aardgas is een Nederlands product.
  4. De wereldaardgasvoorraden zijn veel groter dan de olievoorraden.
  5. Met het rijden op aardgas realiseren we de infrastructuur voor het rijden op het duurzame en schone groen gas.
  6. Rijden op schone brandstof betekent zonder extra kosten rijden binnen het groeiend aantal milieuzones en steeds vaker profiteren van lokale parkeervoordelen.
  7. Rijden op aardgas betekent kiezen voor een veilige brandstof.

Rijden op CNG (aardgas)

Op dit moment zijn er al verschillende aardgastankstations in Nederland. SchippersStop Veldhoven is er hier natuurlijk een van. 

De meeste aardgasvoertuigen zijn bi-fuel: ze hebben een aardgastank en een benzinetank.
De aardgastanks zijn zonder ruimteverlies weggewerkt in de carrosserie van aardgas voertuigen.

Een gemiddelde auto heeft een 15- tot 30-kilotank voor aardgas aan boord, waarmee zo'n 350 km op aardgas kan worden gereden.
De totale actieradius van aardgasvoertuigen (incl. benzinetank) varieert van 450 tot 1300 km. Als de aardgastank leeg is, wordt bij de meeste modellen automatisch op benzine overgeschakeld.

CNG tanken op rekening? Dat kan!

Vraag mijn Businesscard aan

Spaarkaart
Spaarkaart