Habraken 2601 - 2605 5507 TR Veldhoven
Plan je route
contact

Bodemsaneren

Voor de tanksanering van een ondergrondse brandstoftank dient er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd te worden.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen op aanwezigheid van verontreinigde stoffen boven de achtergrondwaarden of streefwaarden. Indien er sprake is van een sterke verontreiniging (overschrijding interventiewaarde) zal er een nader bodemonderzoek uitgevoerd dienen te worden.

Het doel van het nader bodemonderzoek is om de omvang van de verontreinigde stoffen vast te stellen, in zowel horizontale als verticale richting en om vast te stellen of er volgens de wet bodembescherming (Wbb) sprake is van ernstige bodemverontreiniging.

Er is volgens de Wbb sprake van ‘een ernstig geval’ indien in meer dan 25 m³ grond of in meer dan 100 m³ bodemvolume grondwater de interventiewaarde wordt overschreden.

Offerte

Wilt u graag een passende offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via het formulier op deze website of via telefoonnummer: 040 - 205 1 205